Aktuality

Z nových titulů: ARMSTRONG, M. Řízení lidských zdrojů. Moderní pojetí a postupy. 13. vyd. Praha : Grada Publishing, 2015. ISBN 978-80-247-9883-7. BENEŠ, M. Andragogika. 2., aktualiz. a rozš. vyd. Praha: Grada, 2014. Pedagogika (Grada). ISBN 978-80-247-4824-5. HŮRKA, P. Pracovní právo v bodech s příklady. 4., aktualiz. vyd. Praha: Wolters Kluwer, 2014. ISBN 978-80-7478-440-8. JANKŮ, M. a kol. Nové občanské právo v kostce: (stručný úvod). 1. vyd. V Praze: C.H. Beck, 2014. ISBN 978-80-7400-516-9...

Kontakty

Vysoká škola ekonomie a managementu, a.s.
Nárožní 2600/9A
158 00 Praha 5

Otevírací doba

Pondělí - Čtvrtek: 12 - 17 hod.
Sobota - Neděle: 12 - 17 hod.